Kontakt information

Plaståtervinning AB
Industrivägen
820 72 Strömsbruk


Tel: +46 (0)650-74 04 88
Fax: +46 (0)650-74 00 27


Mail: plasten@telia.com

Produkter

    Snabblänkar

 

 

     

 

     

 

     

 

 

Att det för några år sedan utan tanke kördes plastavfall till kommunernas soptippar var ett slentrian beteende. Det skapade kostnader, soptippsberg, energi och resursslöseri. Genom Plaståtervinning i Strömsbruk har andra vyer och möjligheter skapats för våra industrier. Avfall har blivit råvara, arbetstillfällen har skaptas och soptipparna har avlastats.

 

Miljön är den stora vinnaren. 

 

1984 - Plaståtervinning i Strömsbruk AB startade upp sin verksamhet. Under detta skede gjordes insamlingar av plast från industri, avfallsplast, för att sedan levereras till återvinningsföretag. Denna tid erhöll företaget kunskap och erfarenhet i återvinningshanteringen.

 

1986 - Uppstartades egen förädling av råmaterialet till agglomerat, detta användes för tillverkning av hinkar, spadar mm.

 

1988 - Startade Plaståtervinning i Strömsbruk AB själv upp en egen tillverkning på återvunnet material. Ett mål var avklarat!

 

1992 - Har bolaget två återvinningslinjer och fyra produktionslinjer. Av der förädlade/återvunna materialet tillverkas produkter för ca 75%. Resterande 25 % går vidare till annan tillverkningsindustri.

 

1993 - Inleds utökad internationell handel med återvinningshantering.

 

1996 - inledde vi samarbetet med Plastkretsen AB som blev producenternas materialstyrningsbolag som organiserar insamling och återvinning av plast i Sverige. Plastkretsens uppgift blev att organisera insamlingssystem för plastförpackningar och att se till att de insamlade förpackningarna tas omhand på ett miljömässigt godtagbart sätt så att målet i förpackningsförordningen uppnås. Plaståtervinning i Strömsbruk AB mottog hårda plastförpackningar från hushåll. Dessa sorterades i uppdrag åt Plastkretsen AB.

 

2000 - talet, nya produkter arbetas fram. Fixerbrickor till Sågverksindustrin blir en produkt som läggs in i ordinarie sortiment.

 

Maskinparken moderniseras och utvecklas då kundtrycket blir högre. Idag har vi bra leveranstider till nöjda kunder, tack vare hög kapacietet på maskinparken och stor kunskap inom återvinning.

 

 

 

 

 

  

   Copyright ® 1984-2011

   Plaståtervinning.com   Sweplast.se

   Webbdesign: www.myrstensgrafik.se